welkom

Door ziekte ben ik tijdelijk afwezig.

Dit was de laatste zin die Joëlle op haar website schreef.  De ziekte bleek kanker te zijn. Twee weken later, op 28 april 2022 is ze overleden.

Lichaamsgerichte psychotherapie, innerlijk kind werk, EMDR, familieopstellingen, yoga en meditatie. Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is RBCZ-logo_CMYK_payoff-1024x494.jpg Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is sblp-edited.png

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is engelse-vlag.png
English below

Kijk bij agenda voor de aankomende groepsevenementen.

Diep binnenin jou is jou essentie onaangetast aanwezig. Daar bevinden zich je kracht, je wijsheid, je oneindige energie en mogelijkheden. Toen je nog heel klein was moest je je gaan aanpassen aan je omgeving en raakte je het contact met je essentie kwijt. Dat aangepaste leven ging op een gegeven moment wringen. Het belemmert je, je voelt je niet vrij, misschien zelfs moe, gestrest of somber. Ik ga graag met jou op pad naar binnen in jou tempo op de manier die voor jou veilig en prettig is.

Door middel van lichaamsgerichte oefeningen, meditatie en allerlei andere technieken die ik heb geleerd help ik je om thuis te komen en te gaan leven vanuit je essentie.

Je kunt met veel thema’s bij mij terecht o.a. : spanning, stress, onzekerheid, eenzaamheid, boosheid, angst, relatieproblemen, problemen met je kinderen, vastlopen in je spirituele beoefening.

Ik ben afgestudeerd als Primal Rebirth Therapeut in 2018 bij het Aumm instituut. Daarnaast volg ik elk jaar bijscholingen en nascholingen evenals intervisie en supervisie. Ik ben lid van de beroepsvereninging voor lichaamsgerichte psychotherapie de SBLP.

gevolgde opleidingen/trainingen:

Sociale academie – cultureel werk 1986

Yoga teacher sinds 2004

Primal Rebirth Therapie 2014 t/m 2018

Familieopstellingen jaartraining 2018

Medische basis kennis Platonorm HBO studie 2019

Psychosociale basis kennis Platonorm HBO studie 2019

EMDR training 2019

 Als je nog vragen hebt dan hoor of lees ik ze graag d.m.v. het contact formulier, via mail vijayayoelle@gmail.com of telefonisch 0648837902.

Hartelijke groet,

                                         Joëlle Bogaert           

  

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is engelse-vlag.png

I am temporarily absent due to illness.

This was the last sentence Joëlle wrote on her website.
The disease turned out to be cancer. She passed away two weeks later on April 28, 2022.

Body-oriented psychotherapy, inner child, EMDR, family constellations, yoga and meditation.

check the agenda for upcoming group events.

Deep within you, your essence is untouched. That’s where your power, your wisdom, your infinite energy and possibilities reside. When you were very small you had to adapt to your environment and you lost contact with your essence. That adjusted life started to twist at a certain point. It hinders you, you don’t feel free, maybe even tired, stressed or gloomy. I’d be happy to walk with you, in at your pace in a way that’s safe and comfortable for you. With body-oriented exercises, meditation and all kinds of other techniques that I have experienced, I guide you to come home and start living from your essence.

You can contact me with many themes, including: tension, stress, insecurity, loneliness, anger, fear, relationship problems, problems with your children, getting stuck in your spiritual practice.

I graduated as a Primal Rebirth Therapist in 2018 at the Aumm Institute. In addition, I attend refresher courses every year, as well as intervision and supervision. I am a member of the professional association for body-oriented psychotherapy, the SBLP.

education/training followed:

Social academy – cultural work 1986

Yoga and meditation teacher since 2004

Primal Rebirth Therapy since 2018

Family constellations since 2018

Medical basic knowledge Platonorm HBO study since 2019

Psychosocial basic knowledge Platonorm HBO study since 2019

EMDR training since 2019

If you have any questions, I’d be happy to hear or read them. fill in the contact form, mail me at vijayayoelle@gmail.com or by phone 0648837902.

Sincerely,

Joelle Bogaert