Familieopstellingen

Een familiesysteem kan je vergelijken met een babymobiel.  Ieder lid van de familie heeft zijn eigen plek en allemaal zijn ze even belangrijk. Als er één plek mist raakt het hele systeem uit balans en dit heeft effect op alle leden van de familie.

Voorbeelden van plekken die missen zijn: Vroeg gestorvenen, invaliden, uitgestotenen, vroegere partners, onechtelijke of verzwegen kinderen etc.

Om het systeem weer in balans te krijgen gaan mensen (kinderen) rollen en/of leed op zich nemen die niet van hen zijn.

Door het teruggeven van die rol of dat leed aan diegene bij wie het eigenlijk hoort en door de missende personen hun plek te geven en te eren, kunnen deze mensen (kinderen) eindelijk hun eigen plek innemen in het systeem. Hierdoor kan er heling plaatsvinden.

In een familieopstelling kiezen we representanten voor onze familieleden. Deze representanten laten ons zien hoe de verhoudingen in de familie zijn en ze voelen wat er in de familieleden die ze representeren afspeelt.

Het is een wonder te zien en voelen hoe representanten de persoon worden voor wie ze staan. Volgens Bert Hellinger (de grondlegger van familieopstellingen) komen we in contact met een ‘wetend veld’ of ‘collectief bewustzijn’.

Als je een opstelling van je eigen systeem zou willen neerzetten is het aan te raden eerst onderzoek te doen in je familie naar missende personen en extreme gebeurtenissen.

Ik ben opgeleid tot familieopsteller bij het Aumm instituut. Maandelijks organiseer ik familieopstellingen avonden. Kijk bij agenda voor de data. Op aanvraag kan ik een extra opstelling organiseren en het is ook mogelijk zelf een evenement te organiseren met mij als opsteller. Ook kan je bij mij terecht voor een één op één familieopstelling met vloerankers.