over mij

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is engelse-vlag.png
English below

Zo lang ik me kan herinneren ben ik zoekende geweest, naar herkenning,  naar een plek waar ik me thuis zou voelen.

Ik voelde me alleen als van een andere planeet. Ik deed zo verschrikkelijk mijn best om aan alle verwachtingen te voldoen maar ik kon het niet en dat maakte me zo onzeker.  Yoga en meditatie gaven me rust en zo kwam ik in India terecht waar ik me voor het eerst van mijn leven thuis voelde.  Hier werd er niets van me verwacht en kon ik gewoon “zijn”.  Op de yoga mat en in de meditatiehoek begon ik me steeds vertrouwder en rustiger te voelen en dit had een positieve invloed op mijn leven. Maar nog steeds was ik niet tevreden en ik leek voor een beetje geluk afhankelijk van de uiterlijke omstandigheden.

Ik voelde me vaak boos en gefrustreerd, rende het ene ideaal na het andere achterna en zocht tevergeefs naar oorzaken van mijn problemen.

In de opleiding tot Primal Rebirth Therapeut leerde ik de beperkende overtuigingen en overlevingsmechanismen uit mijn vroege jeugd kennen. De negatieve overtuigingen over mezelf hebben ervoor gezorgd dat ik mezelf niet meer wou zijn. Ik heb een groot deel van mezelf verlaten. Ik ben in mijn hoofd gaan wonen omdat alle pijnlijke ervaringen, die ik nooit meer wou voelen, in mijn lichaam waren opgeslagen. Om te overleven ben ik mezelf voor de gek gaan houden met overlevingsstrategieën. Patronen waarmee ik het gemis, van het deel van mezelf wat ik verliet, niet hoefde te voelen. Die patronen leidden me naar buiten: hoop, wensen, verlangens, verklaringen, oordelen, weerstanden etc. Alles buiten mezelf.

Door contact te maken met mijn innerlijk kind ben ik beetje bij beetje alle delen van mezelf die ik verliet weer gaan verkennen. Soms heel confronterend maar vaak ook heel prachtig om zo stap voor stap mijn ware zelf terug te vinden. Wat een verlichting om mezelf te bevrijden van de ketenen van het verleden en weer in mijn lichaam te gaan wonen.

Mijn missie is mensen te inspireren het pad naar binnen te gaan, de weg naar heel wording.

Ik heb ervaren dat vertragen en ontspannen in een veilige omgeving een mooie eerste stap is in het proces naar heel wording. Daarom biedt ik workshops aan en geef ik privésessies waarin je kunt vertragen en ontspannen in een veilige omgeving.

Ik gebruik hierbij allerlei technieken die ik in de loop der jaren heb geleerd: Yoga, meditatie, ademhaling, chi kung, bio-energetica, tension release, reiki, intuïtieve massage, mantra’s, dans, geleide fantasieën, delen rondes, zang en muziek.

Voor die mensen die verder en dieper willen geef ik individuele lichaamsgerichte therapie sessies, ademsessies, één op één familieopstellingen en EMDR.  Ook begeleidt ik de  verdiepingscursus ‘Je Eigen Wijze Weg’ heel je innerlijk kind.

Joëlle

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is engelse-vlag.png

About me
For as long as I can remember I have been searching, for recognition, for a place where I would feel at home.

I felt like I was from another planet. I tried so hard to live up to all expectations but I couldn’t and that made me so insecure. Yoga and meditation gave me peace of mind and so I ended up in India where I felt at home for the first time in my life. Nothing was expected of me there and I could just “be”. On the yoga mat and in the meditation corner I started to feel more and more familiar and calm and this had a positive influence on my life. But still I was not satisfied and I seemed dependent on the outward circumstances for a bit of luck.

I often felt angry and frustrated, ran after one ideal after another and searched in vain for the causes of my problems.

In the Primal Rebirth Therapist training, I learned about the limiting beliefs and survival mechanisms of my early childhood. The negative beliefs about myself have made me not want to be myself anymore. I have abandoned a large part of myself. I started living in my head because all the painful experiences I never wanted to feel again were stored in my body. In order to survive, I started fooling myself with survival strategies. Patterns with which I didn’t have to feel the lack of the part of myself that I left. Those patterns led me out: hopes, wishes, desires, explanations, judgments, resistances, etc. Everything outside of myself.

Little by little, by connecting with my inner child, I started to explore all the parts of myself that I left behind. Sometimes very confrontational, but often also very beautiful to find my true self step by step. What a relief to free myself from the shackles of the past and take up residence in my body again.

My mission is to inspire people to enter the path within, the path to wholeness. The path to connection first with yourself and then with everything around.

I have experienced that slowing down and relaxing in a safe environment is a great first step in the process of becoming whole. That’s why I offer workshops and private sessions where you can slow down and relax in a safe environment.

I use all kinds of techniques that I have learned over the years: Yoga, meditation, breathing, chi kung, bio-energetics, tension release, reiki, intuitive massage, mantras, dance, guided fantasies, sharing rounds, singing and music.

For those people who want to go further and deeper, I give individual body-oriented therapy sessions, breathing sessions, one-on-one family constellations and EMDR. I also guide the in-depth course ‘Your Own Way’ to heal your inner child.

Joelle

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.