Primal Rebirth Therapie

English below

Primal Rebirth Therapie (P.R.T.) is lichaamgerichte psychotherapie.

In de P.R.T.  gaan we er vanuit dat de problemen waar je tegenaan loopt zijn ontstaan in de eerste 6 jaar van ons leven.

Omdat je in die vroege kindertijd afhankelijk was van jou opvoeders ben je je aan hen gaan aanpassen, meestal tegen je eigen natuur in. Je hebt toen keuzes gemaakt die nu nog steeds actief zijn. De gewoontes en gebruiken die uit die keuzes zijn ontstaan zitten je nu in de weg. Je voelt je misschien gevangen, vast of onvrij.  Door contact te maken met je innerlijk kind krijg je inzicht in die gewoontes en gebruiken en hun effect op jou volwassen leven van nu. Je leert inzien dat ze jou toen gediend hebben maar dat je ze nu niet meer nodig hebt.

In de P.R.T. geloven we ook dat alles wat je hebt meegemaakt ligt opgeslagen in je lichaam, in het zenuwstelsel. Zo zijn er delen in je lichaam waar je geen contact meer mee hebt omdat daar pijnlijke ervaringen liggen opgeslagen die je nooit meer wilt voelen. Door lichaamsgerichte oefeningen en ademtherapie kun je weer in contact komen met deze delen en ze helen.

Primal Rebirth Therapie kun je zien als de weg naar huis (je oorspronkelijke zijn), de weg naar heelwording.

Tijdens de therapiesessies gebruik ik verschillende werkvormen o.a. ademtherapie, lichaamswerk, rebirthing, bio-energetica, gestalttherapie, familieopstellingen, traumatherapie, EMDR, dans, spel, delen en meditatie.

Therapiesessies vinden plaats in de sessie kamer van Wajid (een veilige, fijne ruimte) of online via zoom.

Voorafgaand aan een reeks therapiesessies is er een intakegesprek.

 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is engelse-vlag.png

 

Primal Rebirth Therapy (P.R.T.) is body-oriented psychotherapy.

In the P.R.T. we assume that the problems you encounter arose in the first 6 years of our lives.

Because you were dependent on your educators in early childhood, you have come to adapt to them, usually against your own nature. You made choices then that are still active today. The habits and customs that have arisen from those choices are now in your way. You may feel trapped, stuck, or unfree. By making contact with your inner child you gain insight into those habits and customs and their effect on your adult life now. You learn to see that they served you then, but that you no longer need them.

In the P.R.T. we also believe that everything you have experienced is stored in your body, in the nervous system. For example, there are parts in your body that you no longer have contact with because painful experiences are stored there that you never want to feel again. Through body-oriented exercises and breathing therapy you can reconnect with these parts and heal them.

Primal Rebirth Therapy can be seen as the way home (your original being), the way to becoming whole.

During the therapy sessions I use different teaching methods, including breath therapy, bodywork, rebirthing, bio-energetics, gestalt therapy, family constellations, trauma therapy, EMDR, dance, play, sharing and meditation.

Therapy sessions take place in Wajid’s session room (a safe, pleasant space) or online via zoom.

An intake interview is held prior to a series of therapy sessions.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.