Innerlijk Kind Therapie

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is engelse-vlag.png
English below

Met het innerlijk kind bedoelen we de kinderen die jij vroeger was. Je natuurlijke kind is zoals je was bij je geboorte: nog helemaal puur, onschuldig, spontaan en vol natuurlijke energie. Je gekwetste kind is ontstaan onder invloed van je ouders en andere opvoeders.

Door je opvoeding en de boodschappen die je kreeg is het contact met je natuurlijke kind vaak verloren gegaan. Contact maken met het gekwetste kind helpt je om erachter te komen wat het kind is gaan denken over zichzelf.  Dat noemen we ‘negatieve overtuigingen’ bijvoorbeeld: Ik ben niet goed genoeg, Ik ben niet om van te houden, Ik kan het niet.

Nu je volwassen bent zullen deze overtuigingen je belemmeren om je leven te leven zoals jij dat werkelijk wilt.

Je leert de ‘negatieve overtuigingen’ te erkennen en het gekwetste kind de aandacht te geven die het heeft gemist.  Als volwassene kan je dan negatieve overtuigingen veranderen in positieve.

Het natuurlijke kind zal daardoor steeds meer tevoorschijn komen en daarmee ook de toegang tot jouw oorspronkelijke natuurlijke kwaliteiten.

Eén à twee keer per jaar start ‘Je eigen wijze weg‘ dit is een bijzondere groepstraining voor volwassenen die bestaat uit acht dagdelen over het innerlijk kind. Deze training geef ik samen met mijn collega Sarojini Gobets. kijk voor meer info op https://www.jeeigenwijzeweg.nl/

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om in een aantal privé sessies het innerlijk kind te leren kennen. Deze sessies vinden plaats in de sessieruimte in Wajid of online via zoom. Innerlijk kind therapie is lichaamsgerichte psychotherapie en begint met een intakegesprek.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is engelse-vlag.png

INNER CHILD THERAPY
The inner child are the children inside of you. Your natural child is as you were when you were born: still completely pure, innocent, spontaneous and full of natural energy. Your injured child was born under the influence of your parents and other educators.

Because of your upbringing and the messages you received, contact with your natural child has often been lost. Connecting with the hurt child helps you find out what the child has come to think about itselve. We call these ‘negative beliefs’, for example: I’m not good enough, I’m not to love, I can’t.

Now that you are an adult, these beliefs will hinder you from living your life the way you really want to.

You learn to recognize the “negative beliefs” and give the hurt child the attention it has been missing. As an adult you can then change negative beliefs into positive ones.

As a result, the natural child will increasingly appear and with it access to your original natural qualities.

Once or twice a year, ‘Your own way’ starts, this is a special group training for adults that consists of eight half-days about the inner child. I give this training together with my colleague Sarojini Gobets. For more information, visit https://www.jeeigenwijsweg.nl/

You can also choose to get to know the inner child in a number of private sessions. These sessions take place in the session room in Wajid or online via zoom. Inner child therapy is body-oriented psychotherapy and starts with an intake interview.


	

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.